mengambil masa

Maksud: Menggunakan masa.

berkongsi