mengebat erat membuhul mati

Maksud: Menetapkan sesuatu aturan atau perjanjian yang tidak dapat diubah lagi

berkongsi