mengepit daun kunyit

Maksud: Memuji diri sendiri

berkongsi