menggantang anak ayam

Maksud: Membuat pekerjaan yang amat susah

berkongsi