menggantikan tikar

Maksud: Berkahwin dengan adik isterinya (atau saudara suaminya) yang telah meninggal

berkongsi