menggerakkan rakyat

Maksud: Membangkitkan perasaan rakyat untuk bertindak

berkongsi