menggerakkan hati

Maksud: Membangkitkan perasaan hati

berkongsi