menggerek bagai anak nangoi

Maksud: Dikatakan kepada seseorang yang beranak banyak tetapi malas mencari nafkah

berkongsi