menghadapi kesulitan

Maksud: Mengalami kesusahan

berkongsi