menghadapkan bedil pulang

Maksud: Merugikan kaum keluarga sendiri

berkongsi