menghendaki urat lesung

Maksud: Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin akan dapat

berkongsi