menghendakkan cirit harimau tergantung di ekornya

Maksud: Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh

berkongsi