mengunyahkan orang bergigi

Maksud: Mengajar orang yang sudah tahu

berkongsi