menjadi fikiran

Maksud: Menjadi masalah yang harus dipertimbangkan

berkongsi