menjaga hati

Maksud: Menjaga perasaan supaya tidak tersinggung

berkongsi