menjalani nasib

Maksud: Menderita dengan yang ditakdirkan

berkongsi