menjual bedil kepada lawan

Maksud: Mencelakakan diri sendiri

berkongsi