menunaikan tugas

Maksud: Menjalankan kerja

berkongsi