menunggu tanduk kerbau goyah

Maksud: Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin (berlaku, tiba, dan lain-lain)

berkongsi