menunjukkan bulu

Maksud: Memperlihatkan keadaan yang sebenar

berkongsi