menyenduk kuah dalam pengat

Maksud: Membuat pekerjaan yang sia-sia

berkongsi