menyempurnakan mayat

Maksud: Menguburkan jenazah dengan upacara yang sewajarnya

berkongsi