merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban

Maksud: Cepat bertambah besar (kanak-kanak dan lain-lain)

berkongsi