nama pena

Maksud: Nama yang digunakan oleh penulis pada karyanya.

berkongsi