nibung bangsai bertaruk muda

Maksud: Orang tua yang kemuda-mudaan

berkongsi