nikah gantung

Maksud: Sudah diakadnikahkan tetapi masih belum bersatu

berkongsi