nikah maharaja bumi

Maksud: Orang yang kerap kali berkahwin atau orang yang berkahwin dengan tidak mengeluarkan belanja apa-apa

berkongsi