orang bergayung sama pandai sama bak kundi atas dulang

Maksud: Sama arif dan bijaksana

berkongsi