orang halus

Maksud: Makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar

berkongsi