orang harapan

Maksud: Orang yang dipertanggungjawab dengan sesuatu tugas.

Contoh ayat: Sarjan Haris menjadi orang harapan dalam misi yang berbahaya itu.

berkongsi