orang kaya suka dimakan, orang elok selendang dunia

Maksud: Perihal orang kaya yang selalu berjamu dan menolong orang miskin (satu pujian)

berkongsi