orang kiri

Maksud: Orang yang menentang kerajaan atau berfahaman kiri

berkongsi