orang keputihan

Maksud: Orang yang taat kepada agama Islam

berkongsi