orang menebus berpadang senang, orang diberi beroleh sahaja

Maksud: Sesuatu yang telah menjadi hak milik kita boleh dibahagikan sesuka hati

berkongsi