orang tua diajar makan pisang

Maksud: Orang yang sudah tahu (pandai dan lain-lain) itu jangan diajar lagi

berkongsi