padang tiah

Maksud: Tanah luas yang tidak diusahakan; padang belantara

berkongsi