padang terbang

Maksud: Padang bagi kapal terbang untuk melepas dan mendarat

berkongsi