pantas seperti lipas

Maksud: Cepat bekerja

berkongsi