parang gabus menjadi seperti parang besi

Maksud: Tidak disangka orang yang lemah menjadi kuat dan berkuasa

berkongsi