pasak kunci

Maksud: Orang yang berkuasa

berkongsi