pecah perang

Maksud: Peperangan bermul

berkongsi