penghulu disanjung dengan adatnya, orang alim disanjung dengan kajinya, orang muda disanjung dengan mudanya

Maksud: Kalau memuji orang hendaklah dengan pujian yang kena pada tempatnya

berkongsi