penjatian awak, kepantangan orang

Maksud: Perihal orang yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang ramai

berkongsi