perahu papan bermuat intan

Maksud: Sesuatu yang tidak layak diperjodohkan

berkongsi