perahu bertambatan, dagang bertepatan

Maksud: Teratur dan kena pada tempatnya (perdagangan)

berkongsi