perempuan melangkahi ular tiada lepas

Maksud: Perihal kelemahan perempuan

berkongsi