pergi ke telaga terlupa membawa timba, timba yang dicari dapat yang tiada bertali

Maksud: Cara untuk mendapat keuntungan memang ada, tetapi oleh sebab kelalaian, hilangnya keuntungan itu

berkongsi