perkataan mengekor itik jantan

Maksud: Perkataan yang menyindir (sombong)

berkongsi