perkara sivil

Maksud: Perkara yang bukan jenayah dibicarakan di mahkamah

berkongsi