pihak kiri

Maksud: Pembangkang kerajaan

berkongsi